Vous êtes ici :

Het project Doctorat.be

Het project «doctorat.be» biedt een referentieportaal op vlak van informatie en het ten volle benutten van een doctoraatsopleiding. De bedoeling is om 3 verschillende doelgroepen samen te brengen: de doctorandi  in wording of op zoek naar werk, het universitair personeel dat verantwoordelijk is voor hun opleiding en professionele ontwikkeling en potentiële werkgevers.  De website bevat een brede database van vacatures voor gedoctoreerden en CV's van onderzoekers op zoek naar projecten.
Doctorat.be geeft zowel de mogelijkheid tot eenvoudige verspreiding van informatie alsook onderneemt ze diverse acties waardoor de betrokken personen elkaar kunnen ontmoeten.


-Er worden evenementen georganiseerd zoals [email protected] (werkforums, brainstormingdagen, workshops en seminaries).


-Er is een rubriek van de website die  de gedoctoreerden de kans biedt om in contact te komen met adviseurs die hen via individuele gesprekken helpen om een degelijk professioneel project op te bouwen en om een analyse te maken van hun skills.


-De site helpt ook mee aan het opbouwen van een netwerk tussen deze adviseurs en een uitwisseling van nuttige technieken.


-Uiteindelijk wenst de site ook een  portaal te bieden voor doctoraatsopleidingen op een interuniversitair niveau. We wensen een opleidingssysteem te creëren voor de ontwikkeling van transversale skills (op verschillende momenten in het doctoraatsproject)


Doctorat.be heeft als voornaamste doel het meeste te halen uit de opleiding van gedoctoreerden en hun vaardigheden volledig te benutten. De basis van onze acties, de websitewww.doctorat.be, is de enige Belgische website die gewijd is aan de opleiding via onderzoek, het volledig benutten van doctoraten en de tewerkstelling van gedoctoreerden. De vzw Focus Research zet zich, via het projectdoctorat.be, op verschillende manieren in voor gedoctoreerden:
Hen de juiste toekomst voorstellen, hen in contact brengen met de verschillende spelers in de socio-economische sector, hun opleiding verbeteren, enz.


Dit portaal beoogt een geheel van nuttige informatie te leveren voor de professionele ontwikkeling van onderzoekers in elk stadium van hun carrière:


Tijdens het doctoraat
Na het doctoraat
Voor gedoctoreerden die op zoek zijn naar een nieuwe job
Voor potentiële werkgevers aan hoogopgeleiden

Haar Drogentests Erkennung Perioden http://onlinepillen.ch/ sehr günstige Krankenversicherung