Vous êtes ici :

Hoe met een doctoraat van start gaan:

Eerste stappen:


Een onderwerp vinden en een promotor zoeken die je onderzoek wil begeleiden, vanaf het schrijven van een onderzoeksvoorstel tot aan het de presentatie en publicatie van je werk. De promotor dient verbonden te zijn aan een universiteit.


Een manier vinden om je doctoraat te financieren:


- je voorstel indienen bij een instelling die beurzen voor doctoraten verlenen
- solliciteren voor een contract van assistent aan een universiteit
- zich aansluiten bij een reeds bestaand onderzoeksproject 
- een industriële partner in de bedrijfwereld betrekken bij je project


Begeleiding en Training


Er zullen een aantal mensen jouw doctoraatsonderzoek steunen. Uiteraard zal je promotor je veel noodzakelijke steun geven maar je zal ook op verschillende manieren geholpen worden door ervaren onderzoekers en experten van buiten de universiteit en door technisch en administratief personeel.
De doctoraatsonderzoeker wordt ook gevraagd om trainingsessies te volgen die hem helpen bij de ontwikkeling van zijn professionele vaardigheden.
Het valt aan te raden om een goed idee te hebben van de rechten en verantwoordelijkheden van al deze actoren, bijvoorbeeld via een thesis-charter of een vade-mecum van een doctoraatsonderzoeker (cfr het formulier op de website van de FNRS, rubriek "Ecoles doctorales du FNRS"
Op deze manier verhoog je de kans tot slagen van je doctoraat. 

Haar Drogentests Erkennung Perioden http://onlinepillen.ch/ sehr günstige Krankenversicherung