Vous êtes ici :

Wie kan mij helpen?

Wie kan me helpen?


Administratieve steun voor doctoraatsonderzoekers in universiteiten.


Elke universiteit heeft een personeelslid dat helpt bij de administratieve kant van het doctoraat.


UCL
Marie Welsch
Doctoraal administratief manager bij ADRE (Administratie Onderzoek)
Tel: +32 (0)1047 92 33


ULB
Bibiane Freché
Pure research – Contract administration in het Research Departement
Tel:+32 (0)2 650 44 63


ULg
Evelyne Favart
(L'Administration Recherche et Développement) administratief coordinator voor doctoraten in de ARD (Administration of Research and Development)
Tel :+32 (0)4 366 3082


UMons
Cynthie Marchal
Doctoraatadministrator bij het
AVRE (Administration and Promotion of Research)
Tel:+32 (0)65374777


UNamur
Murielle Guillaume
PRODOC verantwoordelijke in het Political Strategy Department
Tel:+32 (0)81725531


USaint-Louis
Nathalie Schellens
Doctoraatverantwoordelijke voor het Teaching Support Department
Tel:+32 (0)2 211 79 78

Verenigingen voor doctoraatskandidaten


Als lid van het onderzoeksteam zijn doctoraatskandidaten in verschillende organen van de universiteit vertegenwoordigd. Dit verschilt van universiteit tot universiteit, en dit kan gaan van afdelingen, faculteiten, academische comités, administratieve comités. De "Charte des thèses" (Thesis Charter),  is in Frankrijk ontwikkeld en is voor iedereen die bij een  doctoraatsproject betrokken is een belangrijke informatiebron over de rechten en de verantwoordelijkheden van doctoraatsonderzoekers.
Een Europese organisatie genaamd Eurodoc brengt de verschillende doctoraatsverenigingen samen en biedt een vergelijking van de doctoraatsprogramma's in de verschillende landen. Er zijn een aantal doctoraatsverenigingen in  bepaalde Belgische universiteiten (UlG,  KUL), maar FocusResearch is de nationale organisatie die onderzoekers in het begin van hun carrière binnen Eurodoc vertegenwoordigt.


PhD HUB: De Belgische Vereniging voor doctoraatskandidaten
        
PhDhub is een werkgroep binnen Focus Research (net als doctorat.be)
die als doel heeft evenementen en netwerkopportuniteiten voor doctoraatsonderzoekers te organiseren.
Deze groep bestaat uit een twaalftal mensen, waarbij een kerngroep van zes doctoraatsonderzoekers de belangrijke beslissingen neemt en ook deelneemt aan vergaderingen van FocusResearch.
PhDhub organiseert sinds 2014 jaarlijks een feest. Het PhD Party concept is ontstaan uit de volgende twee vaststellingen : 1/ er bestond nog geen doctoraatsvereniging in België 2/als we doctoraatsonderzoekers uit verschillende universiteiten en verschillende disciplines naar onze evenementen en training sessies samenbrengen, dan zien we duidelijk hun plezier in het ontmoeten van elkaar en het uitwisselen van ervaringen met elkaar. Het doel van de PhD party's is dus tweezijdig. Aan de ene kant wilden we Belgische doctoraatsonderzoekers een kans bieden om samen te komen en hen ertoe brengen om zelf dergelijke evenementen in de toekomst te organiseren - evenementen DOOR en VOOR hen georganiseerd. Aan de andere kant wilden we onder deze doctoraatsonderzoekers mensen vinden die willen helpen bij het opzetten van een netwerk van doctoraatsonderzoekers in België. 
Als je geïnteresseerd zou zijn om je bij PhDhub aan te sluiten,het nationaal netwerk voor doctoraatsonderzoekers, gesteund door Focus Research neem dan zeker contact met ons op.


Doctoraatscentra


Verschillende actoren die betrokken zijn in doctoraten komen samen in "doctoraatscentra" . Op dit moment omvat deze term een aantal verschillende soorten instellingen. Het kan gaan over administratieve diensten die het doctoraatsproces ondersteunen of ook over specifieke doctoraatsonderzoekorogramma's. Meer informatie over deze verschillende soorten centra zijn te vinden op de websites van l'Université Catholique de Louvain et van l'Université Libre de Bruxelles.

Haar Drogentests Erkennung Perioden http://onlinepillen.ch/ sehr günstige Krankenversicherung